728 x 90Inscripcions CampusCampus

Nom (*)

Llinatges (*)

Data de naixement (*)

DNI (*)

Adreça (*)

Mail de contacte (*)

Municipi de residència (*)

Nom pare / mare / tutor/a (*)

Telèfon pare / mare / tutor/a (*)

Nom pare / mare / tutor/a (*)

Telèfon pare / mare / tutor/a (*)

Centre educatiu (*)

Club i categoria 17/18 (*)

Club i categoria 18/19 (*)

Has participat a una categoria superior?

Club i categoria 19/20 (*)

Has participat al PDTIB 18/19?

Vares participar al PDTIB la temporada 17/18?

Vares participar al Campus Talent FBIB la temporada 17/18?

Has tingut alguna malaltia o lesió aquesta temporada?

En cas afirmatiu, quina?

Altres dades d´interès (Alèrgies, etc...)

Està actualment en tractament?

Tipus de pagament

Talla camiseta

Adjuntar justificant Max. 3 MBPolítica de Privacitat:

* Els camps d'aquest formulari marcats per un asterisc són d'obligatori emplenament per a la correcta tramitació de la seva sol·licitud.

Les dades personals que proporciona seran tractades per a la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) per a la gestió de llicències federatives, competicions, programes i activitats desenvolupades. Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de document acreditatiu d’identitat, a la seu social situada en carrer Bernareggi, 6, de Palma, Illes Balears, codi postal 07014.
img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a facebook