728 x 90FORMULARI D´INSCRIPCIÓ A CLUBS FEDERATS (MODALITAT A)Nom pare/mare/tutor (*)

Llinatges pare / mare / tutor (*)

DNI pare / mare / tutor (*)

Adreça (*)

CP (*)

Municipi de residència (*)

Telèfon de contacte 1 (*)

Telèfon de contacte 2

Nom del jugador/a (*)

Llinatges del jugador/a (*)

Data de naixament del jugador/a (*)

DNI del jugador/a (*)

Club al qual pertany el jugador/a la temporada 2019/20 (*)

Acreditació del club que confirmi que la família del jugador/a no paga la quota corresponent (*) Max. 3 MB

Fotocòpia del DNI del jugador/a (*) Max. 3 MB

Fotocòpia Llibre de família o document acreditatiu (*) Max. 3 MB

Fotocòpia Certificat de Serveis Socials (*) Max. 3 MBPolítica de Privacitat:

* Els camps d'aquest formulari marcats per un asterisc són d'obligatori emplenament per a la correcta tramitació de la seva sol·licitud.

Les dades personals que proporciona seran tractades per a la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) per a la gestió de llicències federatives, competicions, programes i activitats desenvolupades. Per exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de document acreditatiu d’identitat, a la seu social situada en carrer Bernareggi, 6, de Palma, Illes Balears, codi postal 07014.
img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook