728 x 90Noves mesures de seguretat en competicions i entrenaments (17/08/2020)

img

La conselleria d'Afers Socials i Esports informa de les modificacions que estaran vigents als protocols d'entrenaments durant, almanco, els pròxims quinze dies.

El BOIB publicarà demà una resolució de la consellera de Salut i Consum, Patrícia Gómez, per la que es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020.

A conseqüència de la situació epidemiològica i sanitària i en el marc de la resolució esmentada, dimarts el BOIB publicarà les mesures que afecten al sector esportiu:

Entrenaments esportius

Els entrenaments esportius d'esports d'equip i de contacte vinculats a les federacions esportives de les Illes Balears, així com els entrenaments d'esports d'equip i de contacte no federat, es poden realitzar amb les condicions següents:

- Es poden practicar els esports d'equip de camp sempre que es duguin a terme en grups d'entrenament de com a màxim 30 persones, mantenint la distància de seguretat d'1,5 metres i evitant, en tot cas, situacions en les quals es produeixi contacte físic. A més, no es pot superar el 75% de la capacitat permesa per a l'espai esportiu

- Es poden practicar els esports d'equip de pista sempre que es duguin a terme en grups d'entrenament de com a màxim 20 persones, mantenint la distància de seguretat d'1,5 metres i evitant, en tot cas, situacions en les quals es produeixi contacte físic. A més, no es pot superar el 75% de la capacitat permesa per a l'espai esportiu

- També es poden practicar els esports de contacte sempre que es duguin a terme en grups d'entrenament de com a màxim 10 persones, mantenint la distància de seguretat d'1,5 metres i evitant, en tot cas, situacions en les quals es produeixi contacte físic. A més, no es pot superar el 75% de la capacitat permesa per a l'espai esportiu

La prohibició del contacte físic en els entrenaments esportius s'estableix per una vigència inicial de quinze dies a partir de la publicació de la resolució esmentada.


Respecte als protocols d'entrenaments esportius, la conselleria d'Afers Socials i Esports vol recordar que, com recull l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020, "el titular de la instal·lació o centre esportiu ha de disposar i actuar d'acord amb un protocol propi que prevegi les normes bàsiques de prevenció i higiene, així com mesures de limitació d'accés, de capacitat, d'organització interna i de protecció dels usuaris, i personal de la instal·lació sobre la base de les mesures dictades per les autoritats sanitàries".

Competicions esportives

Cal recordar que, com informà la conselleria d'Afers Socials i Esports, les federacions esportives de les Illes Balears d'esports d'equip i d'esports de contacte, així com els organitzadors d'activitats esportives no federades d'esports d'equip i d'esports de contacte, hauran de començar les competicions esportives a partir de dia 1 d'octubre de 2020, sempre que les condicions ho permetin.

A més, hauran de remetre a la conselleria d'Afers Socials i Esports, per a la seva aprovació, un protocol d'actuació vinculant per totes les entitats participants en aquestes competicions, on s'estableixin les mesures específiques de protecció de la salut de totes les persones implicades, i que hauran d'estar d'acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

Excepcionalment, les federacions esportives d'esports d'equip i de contacte poden sol·licitar de manera justificada, i sempre que les condicions ho permetin, autorització a la Conselleria d'Afers Socials i Esports per a la celebració d'una competició esportiva abans de dia 1 d'octubre de 2020.

Els entrenaments esportius s'hauran de realitzar sense activitats que suposin contacte físic [170 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook