728 x 90Les competicions finalitzaran si el Govern amplia la suspensió actual (14/05/2020)

img

La Comissió Delegada de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, a reunió celebrada a día d’avui, d’acord en les facultats que es deriven de la seva naturalesa i competències previstes als articles 20 i 21 dels Estatuts Socials d’aquesta entitat, ha acordat que declararà la FINALITZACIÓ DEFINITIVA DE TOTES LES COMPETICIONS en el cas de que la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, ampliï el termini de la suspensió de les competicions i proves esportives programades per la temporada 2019/2020.

Si així ocorre, a efectes de classificació, tenint en consideració la Resolución de la Presidenta del Consejo Superior de Deportes relativa a las competiciones deportivas oficiales no profesionales de la temporada 2019/2020 de 30 de abril de 2020, que estableix una sèrie de recomanacions a les Federacions Esportives Espanyoles que, aplicades per analogia, serveixen a aquesta Comissió Delegada de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears a conèixer i resoldre en relació a la classificació final de les lligues regulars no professionals, es determina que totes les competicions es donen per finalitzades sense proclamació d’equips campions a data 14 de març de 2020, dia en que el Govern d’Espanya va decretar l’Estat d’Alarma davant la crisi provocada pel COVID-19 i, en conseqüència, es varen interrompre totes les competicions.

De les competicions oficials pròpies de la FBIB, només les corresponents a les LLIGUES PALMER INMOBILIARIA, atorguen drets esportius de promoció a categoria superior.

Així, en relació a la competició Lliga PALMER INMOBILIARIA femenina, de conformitat a l’acord adoptat entre la Federació de Bàsquet de les Illes Balears i la Federació Catalana de Basquetbol i, un cop informada la Federación Española de Baloncesto, ostentarà dret d’ascens a LF2 el primer classificat i, en cas de renúncia, el que correspongui successivament per ordre de classificació.

En relació a la competició Lliga PALMER INMOBILIARIA masculina, de conformitat a l’acord adoptat entre la Federació Catalana de Basquetbol, la Federación Aragonesa de Baloncesto i la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, un cop informada la Federación Española de Baloncesto, ostentaran dret d’ascens a Liga EBA el primer classificat de cada subgrup. En cas de renúncia d’un d’ells, el dret l’ostentarà el millor segon classificat. En cas de que aquest també renunciés, el dret d’ascens es traslladarà a l’altre segon classificat. En cas de renúncia s’aplicarà la mateixa fórmula successivament.

Donat que dita Resolución de la Presidenta del CSD estableix que les decisions de les Comissions Delegades hauran de ser motivades i s’acordaran atenent a principis d’objectivitat, integritat, justícia esportiva i resultats competitius, i en base en aquests principis inspiradors s’acorda que l’ordre de classificació, quan no tots els equips hagin disputat el mateix nombre de partits, es determinarà per quocient entre el nombre de partits guanyats i partits disputats per cada equip fins al moment en que es va interrompre la competició i, en cas d’empat entre dos o més equips, per aplicació del que disposa l’article 86 del vigent Reglament General i de Competicions de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears.

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook