728 x 90Curs d’Entrenador Nivell 0 - en línia juny-juliol (14/05/2020)

img

PRESENTACIÓ

Donades les circumstàncies especials que estem vivint i la gran demanda per a realitzar el curs d'entrenador N0, des de l’Àrea de Formació es presenta el segon Curs d’Entrenador d’Iniciació per als mesos de juny i juliol. Es tracta d’un curs federatiu sense validesa a efectes acadèmics.

El títol habilitarà al futur entrenador/a, segons el Reglament General i de Competicions per obtenir llicència d’entrenador en les categories autonòmiques de: Iniciació, Premini, Mini i Infantil.

El curs es realitzarà del 15 de juny al 30 de juliol

DOSSIER INFORMATIU

REQUISITS

1. Haver complert els 16 anys o complir-los durant l’any que es realitza el curs

2. Estar cursant estudis de 4t d’ESO

3. Haver finalitzat l’ESO o titulacions equivalents o superiors

4. Tenir conta de Gmail

PLACES

50 Places 

Les places s’atorgaran per ordre estricte d’arribada de les sol·licituds.

MATRICULA

Preinscripcions i matrícules fins dia 13 de juny o arribar a les 50 places.

🔴Inscripcions tancades!

La següent documentació s’haurà d'incloure al formulari de pre-inscripció. Teniu els documents al final de la notícia.

1.Full d'Inscripció (Model 1)

2. Autorització (Model 2)

3. Coneixament (Model 3)

4. Fotocòpia DNI

5. Foto digitalitzada tipus carnet

6. Justificant de l’ingrés bancari, on al concepte figuri: (Matricula N0 + Nom de l’alumne

7. Fotocòpia expedient acadèmic o titulació

8. Data de naixement

9. Telèfon de contacte

10. Indica de quina illa ets

11. Correu electrònic

 
Un cop rebuda la preinscripció, es posarà en contacte amb l’alumnat per confirmar la seva plaça o lloc en llista d’espera.

PREUS

Donades les circumstancies especials del curs es bonificarà el curs amb un preu reduït de 95€.

El nombre de compte on fer l’ingrés és: ES92 2038 3276 8260 0027 9100

METODOLOGIA

Totes les assignatures s’impartiran per mitjà de la plataforma Google Classroom. Els alumnes hi podran accedir amb una conta personal de Gmail.

En cada assignatura s’hi trobarà un dossier d’apunts, material complementari i l’enunciat del treball a realitzar que serà requisit aprovar per poder presentar-se a l’avaluació final del curs. A la plataforma es podrà interactuar entre alumnes i professorat comentant el material exposat (documents escrits, gràfics o audiovisuals).

AVALUACIÓ

L’avaluació del curs es mantindrà la que s’ha posat en marxa aquesta temporada i consistirà en:

En línia

    - Aprovar els treballs no presencials de cada assignatura

Presencial. Aquestes proves es realitzaran a cadascuna de les illes un cop les autoritats sanitàries permetin reprendre les activitats esportives i federatives.

    - Superar una prova escrita amb 50 preguntes amb presència de totes les assignatures.

   - Prova integrada competencial. Consistent en preparar una sessió, i executar-ne una part amb els companys com a “sparrings”. El tribunal avaluador es basarà en una rúbrica predeterminada que els alumnes coneixeran prèviament.

CARGA LECTIVA

La carga lectiva aproximada de cadascuna de les assignatures és la següent: CLICA AQUÍ

DOSSIER INFORMATIU

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook