728 x 90Reneix un curs d’iniciació més modern, més pràctic i amb un nou sistema d’avaluació (02/12/2019)

img

Des de l’Àrea de Formació de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) i a partir de les avaluacions i autoavaluacions recollides entre alumnat i professorat s’ha plantejat tornar a fer el curs d’iniciació o Nivell 0.

Aquest nou curs actualitza aspectes metodològics adaptant-los millor a les necessitats de l’alumnat i a les tendències educatives actuals. El curs manté el volum d’hores totals (42h presencials). Es tracta d’un curs vàlid només en l’àmbit federatiu que segons el Reglament General i de Competicions permet obtenir llicència d’entrenador a les categories: iniciació, premini, mini i infantil. El cost del curs es 195€.

MÉS PRÀCTIC

 

Es redueixen les hores teòriques i s’augmenten les pràctiques, sense augmentar el volum total d’hores. Si la tasca del futur entrenador es desenvolupa a una pista de bàsquet, és lògic que s’augmentin les hores a la pista i es redueixin les hores a l’aula en aquest curs.

Els alumnes experimentaran més situacions properes a la realitat i al dia a dia d’un entrenador en les diferents assignatures.

NOVA AVALUACIÓ

Fins aquest moment es realitzava un examen teòric per a cadascuna de les assignatures. Amb el nou format de curs es planteja substituir aquest gruix d’exàmens per tres avaluacions: una única prova escrita global i una prova integrada i competencial basada en l’avaluació de les habilitats pròpies de l’entrenador en una situació real d’entrenament.

NOVES RATIOS. MÉS INDIVIDUALITZAT

Per poder fer una atenció i procés d’ensenyament – aprenentatge més proper a l’alumne i més individualitzat s’ha reduït el nombre màxim d’alumnes per curs de 30 a 20.

INTRODUCCIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

L’Àrea de Formació està treballant per implantar en tots els seus cursos noves plataformes d’ensenyament en línia, perquè els alumnes puguin tenir els apunts i les programacions abans d’iniciar les sessions, puguin treballar amb més autonomia per les tasques no presencials, i fer l’entrega d’aquestes a una única plataforma.

NOVES CONVALIDACIONS

L’Àrea de Formació planteja aquesta nova relació de convalidacions:

 

TITULACIÓ  ASSIGNATURA CONVALIDADA 
Pedagogia  Metodologia 
Psicologia  Psicologia i valors del bàsquet 
Magisteri especialitzat en Educació Física  Metodologia // Desenvolupament Físic i Salut 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport  Desenvolupament Físic i Salut // Metodologia 
Dret  Legislació 
Infermeria  Desenvolupament Físic i Salut 
Medicina  Desenvolupament Físic i Salut 
Fisioteràpia  Desenvolupament Físic i Salut 
Tècnic Animació Activitats Físiques i Esportives  Desenvolupament Físic i Salut // Metodologia  


Qualsevol altra sol·licitud de convalidació no present en aquesta relació serà avaluada per l’Àrea de Formació de la FBIB.

PROPERS CURSOS
La setmana que ve s’obriran convocatòries per als propers cursos:

  • Binissalem en període de Nadal
  • Sineu en període de Nadal
  • Menorca en període de Nadal
Està previst un curs d’Iniciació a Pitiüses dins el primer trimestre de 2020.

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook