728 x 90Oferta de contractació FBIB (21/08/2017)

img

La Federació de Bàsquet de les Illes Balears posa en marxa una oferta de contractació d'un coordinador o una coordinadora tècnica per a la propera temporada 17/18. Seguint amb el que es va aprovar a la darrera l'Assemblea General Ordinària l'objectiu és dotar de més múscul a l'àrea esportiva. 

L'inici previst de la contractació és el 15 de setembre i la duració del contracte seria fins el 15 d'agost de l'any 2018. A continuació s'exposen els detalls de l'oferta:

1.- DENOMINACIÓ DEL LLOC DE FEINA: Coordinador/a tècnic

2.- OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA:Dotar d'un coordinador/a tècnic a l'àrea esportiva de la F.B.I.B.

3.- FUNCIONS DEL COORDINADOR/A TÈCNIC:

- Formar part de l'equip del Director Esportiu de la F.B.I.B. per tal d'acomplir amb els seus propòsits i tasques.

- Rebre, acollir i atendre les demandes directes del Director Esportiu de la Federació i oferir-li assessorament quan sigui reclamat.

- Preparar, gestionar, executar i coordinar les actuacions previstes dels Programes de l'Àrea Esportiva.

- Realitzar un seguiment i una avaluació continua dels Programes de l'Àrea Esportiva.

- Coordinar-se amb les diferents comissions i àrees de treball de la Junta Directiva.

- Informar sobre la gestió realitzada al Director Esportiu, i quan sigui demanat, a la Junta Directiva i a la Presidència de la F.B.I.B.

- Registrar la informació necessària per a proveir a la FBIB la informació necessària per a la planificació i avaluació.

4.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:

Les persones interessades poden presentar una sol.licitud directament a la FBIB o enviar- la per a correu electrònic comite.tecnico@fbib-basket.com abans del 1 de setembre de 2017 a les 20'00h. Fora d'aquest termini no s'admetrà cap sol.licitud.

Les sol.licituds contendran un Currículum Vitae de l'interessat/da i una carta explicativa de la seva motivació per a assolir la condició de coordinador tècnic de la FBIB i quanta documentació vulgui fer servir per acreditar els requisits i mèrits.

Un cop analitzades les propostes rebudes, els interessats o interessades escollits per la Mesa de Contractació seran convocats per a una entrevista personal. Realitzades les entrevistes concertades, la Mesa de Contractació comunicarà personalment al candidat/a elegit/da la seva decisió i aquesta es farà pública.

5.- CONDICIONS DE LA OFERTA DE CONTRACTACIÓ:

- Contracte laboral de caràcter temporal i a temps parcial.

- Inici previst de la contractació: 15 de setembre de 2017.

- Duració de la contractació: fins dia 15 d'agost de 2018.

- Jornada: 20 hores (de dilluns a dissabte).

- Horari:

- Distribució a determinar. Pot ser irregular, principalment en horari de dematí i un horabaixa a la setmana.

- Retribució anual: segons conveni.

6.- REQUISITS I MÈRITS DELS CANDIDATS/CANDIDATES:

- Requisits (és indispensable):

- Tenir capacitat jurídica per treballar a Espanya.

- Màxima il.lusió per a participar en la millora del bàsquet a les Illes Balears.

- Domini de castellà i català, oral i escrit.

- Qualitats personals d'organització i mètode, predisposició al treball en equip i la conducció de grups de treball, iniciativa i responsabilitat.

- Mèrits (es valorarà):

- Titulacions i coneixement d'anglès.

- Titulacions i coneixements relacionats amb la gestió esportiva i, en general, la gestió de projectes i programació.

- Experiència professional prèvia relacionada amb l'esport, quan estigui relacionada amb les tasques a desenvolupar.

- Altres relacionats amb les tasques a desenvolupar.

7.- COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

- La Mesa de Contractació estirà conformada per:

- Director Esportiu FBIB

- Altres dos membres de la Junta Directiva de la FBIB designats per la pròpia Junta Directiva.

 

Oferta de contractació FBIB [319 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook