728 x 90Documentació que han d'aportar els jugadors i les jugadores estrangers/es menors d'edat

Formulari i documentació del primer registre de jugadors / es a Espanya

1. Formulari Documentació Primer registre.
2. Còpia del Passaport de l'Jugador.
3. Certificat d'Escolarització.
4. Certificat d'empadronament en el qual consti la data d'alta a Espanya.
5. Model de declaració jurada (Self Declaration), signada pel jugador i pel pare / mare o tutor legal.
6. Permís de residència.
7. Declaració de disponibilitat per a la Selecció Nacional d'origen del jugador.
8. Escrit dels pares explicant la situació i les raons per les quals s'ha desplaçat a Espanya.
9. Carta de presentació de club.

 

SPECIAL CASE VINCULAT AL BÀSQUET: es refereix als jugadors de entre 15 i 17 anys que venen fitxats a jugar a Espanya i ja han jugat en el seu país d'origen federats.
 
1. Còpia del passaport del jugador
2. Escrit dels pares expressant el seu consentiment al tranfer, explicant la situació del jugador i els motius per els quals s'ha desplaçat a Espanya.
3. Certificat d'escolarització actualitzat.
4. Documentació que demostri que porta a terme un apropiat programa d'entrenament per als jugadors joves de la nacionalitat del país del club.
5. Declaració per escrit del jugador menor, dels seus pares i del nou club que es compromet a què, fins que el jugador compleixi els divuit (21) anys d'edat, estarà disponible per a competir amb el seu equip nacional, i si fos necessari, per al període de preparació, així com els campus d'entrenament establerts, que no interfereixin en la formació acadèmica del jugador.
6. Escrit del club d'origen donant el seu consentiment al transfer.
7. Escrit de la Federació d'origen expressant la seva conformitat al transfer.
8. Permís de residència.
 
 
SPECIAL CASE NO VINCULAT AL BÀSQUET: es refereix als jugadors de entre 15 i 17 anys que sí que han jugat al seu país d'origen i venen a Espanya per motius aliens als del bàsquet.

1. Carta motivada pel club explicant la situació del jugador a Espanya.
2. Còpia d'un document que certifiqui l'identitat del jugador i dels seus pares (DNI o passaport).
3. Còpia dels documents que provin la residència legal a Espanya del jugador i dels seus pares (Visat o NIE, i Padró Municipal).
4. Certificat d'escolaritat.
5. Carta d'autorització dels pares motivant la sol·licitud.
6. Carta d'inscripció del jugador al nou club.
7. Declaració de Disponibilitat del jugador amb la seva Selecció Nacional.
8. Qualsevol document que provi que els motius del trasllat a Espanya no són vinculats al bàsquet.
 

Declaració disponibilitat selecció nacional d'origen del jugador/a [35 KB] [Descarregar]


Model de declaració jurada (Self declaration) [205 KB] [Descarregar]


Formulari i documentació del primer registre de jugadors/es a Espanya [1821 KB] [Descarregar]


SPECIAL CASE VINCULAT AL BÀSQUET [1841 KB] [Descarregar]


SPECIAL CASE NO VINCULAT AL BÀSQUET [1873 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook