728 x 90Documentació que han d'aportar els jugadors i les jugadores estrangers/es menors d'edat

JUGADORS/ES ESTRANGERS/ES AMB PRIMER REGISTRE A ESPANYA

Formularis i documents que han d'entregar emplenats, juntament amb la petició de llicència, els jugadors i les jugadores estrangers/es menors d'edat.

TOTS ELS JUGADORS/ES:

1.- Formulari documentació primer registre (document adjunt a aquesta notícia).

2.- Còpia del passaport del jugador/a.

3.- Certificat que acrediti que el menor o la menor està escol.laritzat/da.

4.- Model de Declaració Jurada, firmada pel jugador/a i per un dels pares. (Document adjunt a aquesta notícia)

5.- Certificat d'empadronament on consti la data d'alta a Espanya.

*IMPORTANT:
A més de la DOCUMENTACIÓ ANTERIOR, HAURAN D'AFEGIR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ ELS JUGADORS DEL CONTINENT AFRICÀ (INDEPENDENTMENT DE LA SEVA EDAT), I ELS JUGADORS DE QUALSEVOL NACIONALITAT D'EDATS ENTRE ELS 15 I 17 ANYS:

6.- Declaració de disponibilitat per a la Selecció Nacional origen del jugador/a. (document adjunt a aquesta notícia).

7.- Escrit dels pares expressant el seu consentiment al trànsfer i explicant la situació de jugador/a i els motius pels quals s'ha desplaçat a Espanya.

8.- Permís de residència.

Informar-los que no es tramitarà cap llicència de jugadors estrangers si no ha estat presentada tota la documentació que se'ls sol·licita.
 

Formulari i documentació del primer registre de jugadors/es a Espanya [221 KB] [Descarregar]


Formulari de documentació per "Special Case" [223 KB] [Descarregar]


Declaració disponibilitat selecció nacional d'origen del jugador/a [35 KB] [Descarregar]


Model de declaració jurada (Self declaration) [205 KB] [Descarregar]img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook