728 x 90Ajudes econòmiques temporada 19/20 (11/07/2019)

img

Aquest any es durà a terme la concessió d'ajudes econòmiques a famílies o tutors d'esportistes que volen participar en el Bàsquet Federat durant la temporada 2019-2020 i que es troben en una situació de vulnerabilitat.

Amb l'objectiu d'oferir recursos als participants de qualsevol activitat federada de pagament, la FBIB a través de la Fundació FEBIB 1935 obre aquesta convocatòria a famílies i tutors de jugadors/es entre les categories premini i cadet.

La finalitat d’aquestes ajudes són facilitar l’accés a la pràctica del Bàsquet i de l’activitat física, a més d’afavorir la inclusió de tots els infants i joves en el món d’aquest esport, així com hàbits d’higiene i valors intrínsecs de l’esport, i impulsar el sentiment de pertinença a una localitat, unida al/s club/s ubicats més a proper.

Serà necessari acreditar uns ingressos anuals per unitat familiar que no superin el Salari Mínim Interprofessional de l'any 2018.

La Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat.

Amb aquest conveni entre la Fundació FEBIB 1935 i la Fundació Bancària “la Caixa” es concediran un màxim de 34 ajudes econòmiques per a aquesta temporada repartides en 3 modalitats diferents. Les tres línies d’ajudes aniran adreçades a:

Modalitat A: Inscripcions a clubs federats (del 20 de setembre al 20 d'octubre).
Modalitat B: Àrbitres i entrenadors (del 21 d'octubre al 21 de novembre).
Modalitat C: Activitats pròpies de la FBIB

ATENCIÓ: De moment, NOMÉS ESTAN EN ACTIU LES MODALITATS A i B.


MODALITAT A: INSCRIPCIONS A CLUBS FEDERATS

Els clubs federats de bàsquet necessiten del suport econòmic de les famílies cada temporada, per això, demanen a les famílies una quota per a donar sortida a les diferents despeses que ocasiona la participació a la competició, tornejos i tot un conjunt d`activitats esportives i socials. Hi ha famílies amb dificultats econòmiques que no es poden permetre accedir a formar d’aquests clubs. Per això, ens hem plantejat oferir un tipus d’ajut econòmic per a aquestes famílies.

ADMISSIÓ DE SOL·LICITUD:

• Jugadors/es federats nascuts entre els 2009 i 2004.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

FORMULARI bàsic de sol·licitud que conté una declaració responsable tant del pare/mare/tutor del jugador/a com del club al qual pertany.

• Fotocòpia del Llibre de Família o document acreditatiu per part dels tutors legals de l'infant o jove beneficiari de l'ajut econòmic.

Certificat dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’on està empadronat el jugador/a validant que l’any 2018 els ingressos anuals per unitat familiar han estat igual o inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) de l’any 2018 (10.302,60 €).

Acreditació del club que confirmi que la família del sol·licitant no paga la quota total o parcial corresponen a la temporada 2019-20.

• Fotocòpia del DNI del jugador/a.

PROCEDIMENT I TERMINI:

• Totes aquelles famílies que vulguin sol·licitar una ajuda ho podran fer mitjançant un formulari via telemàtica de la pàgina web de la FBIB específicament per a aquet tràmit a l’àrea de la Fundació.

• Aquest formulari s’haurà d'enviar conjuntament amb la documentació acreditativa sol·licitada entre el 20 de setembre i el 20 d’octubre de 2019.

• La comissió de valoració assignada per la Fundació FEBIB 1935 s’encarregarà del procés de selecció de sol·licituds per a assolir les ajudes econòmiques que pertoquin.

IMPORT DE L’AJUT ECONÒMIC SOL·LICITAT:

• S’establirà un import únic de 250 euros per a unitat familiar. Hi haurà un màxim de 12 ajudes concedides per la comissió de valoració, assignada per la Fundació FEBIB 1935 encarregada del procés de selecció de sol·licituds per a assolir ajuts econòmics. En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari del club al qual pertany el/la sol·licitant.

RESOLUCIÓ:

• La resolució es donarà a conèixer a la pàgina web de la FBIB mitjançant la publicació del DNI del sol·licitant abans del 30 de novembre de 2019. Sinó es compleix amb els requisits, els procediments i terminis establerts no es concedirà la totalitat dels ajuts prevists.

MODALITAT B: ÀRBITRES I ENTRENADORS

Els àrbitres i els entrenadors són fonamentals pel funcionament d’una competició perquè els jugadors/es hi participin, si bé a la vegada també són un component esportiu i educatiu de primer ordre pels jugadors/es especialment de les categories de formació, per això, si existeixen situacions de dificultat pot perillar seguir portant la continuïtat amb la seva tasca es planteja oferir des de la Fundació 1935 un tipus d´ajut econòmic per a ambdós.

ADMISSIÓ DE SOL·LICITUD:

Entrenadors i àrbitres federats amb llicència federada a la temporada 2019-20.

• Ser majors de 18 anys.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

FORMULARI bàsic de sol·licitud.

• Còpia de la targeta del SOIB que justifica una situació d’atur sense recepció de cap prestació.

• Fotocòpia del DNI.

• Els entrenador/es: Certificat del club al qual pertany l’interessat confirmant que rep menys del SMI al mes.

Declaració responsable del sol·licitant que es compromet pel que fa a entrenadors/es a dirigir equips de bàsquet federat durant la temporada 2019-20 a un club federat.

Llicència d’àrbitre, auxiliar d’àrbitres o entrenador de la FBIB durant la temporada 2019-20.

• Nº de compte corrent del sol·licitant.

PROCEDIMENT I TERMINI:

• Tots aquells entrenadors/es i àrbitres que vulguin sol·licitar una ajuda ho podran fer mitjançant un formulari via telemàtica de la pàgina web de la FBIB específicament per aquest tràmit a l’àrea de la Fundació.

• Aquest formulari s’haurà d'enviar conjuntament amb la documentació acreditativa sol·licitada entre el 21 d'octubre i el 21 de novembre de 2019.

• La comissió de valoració assignada per la Fundació FEBIB 1935 s’encarregarà del procés de selecció de sol·licituds per a assolir les ajudes econòmiques que pertoquin.

IMPORT DE L’AJUT ECONÒMIC SOL·LICITAT:

• S’establirà un import únic de 200 euros per a entrenadors i àrbitres. Hi haurà un màxim de 10 ajudes concedides per la comissió de valoració assignada per la Fundació FEBIB 1935 encarregada del procés de selecció de sol·licituds per a assolir ajuts econòmics. En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de les persones beneficiades.

RESOLUCIÓ:

• La resolució es donarà a conèixer a la pàgina web de la FBIB mitjançant la publicació del DNI del sol·licitant abans del 30 de novembre de 2019. Sinó es compleix amb els requisits, els procediments i terminis establerts no es concedirà la totalitat dels ajuts prevists.

MODALITAT C: ACTIVITATS PRÒPIES DE LA FBIB

La FBIB organitza tots els estius un Campus Talent per a totes les categories de formació (Mini, Infantil i Cadet). La participació a aquests Campus amb tot el referit a transport, estada manutenció, treball físic-tècnic i tàctic i altres activitats amb suport professional, suposa una despesa pels inscrits i, en conseqüència, per les seves famílies.

ADMISSIÓ DE SOL·LICITUD:

• Estar inscrit al Campus Talent FBIB 2020.

• Jugadors/es federats nascuts entre els 2009 i 2004.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

• Formulari bàsic de sol·licitud que conté una declaració responsable tant del pare/mare/tutor del jugador/a com del club al qual pertany.

• Certificat dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’on està empadronat el jugador/a validant que l’any 2018 els ingressos anuals per unitat familiar han estat igual o inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) de l’any 2018 (10.302,60 €).

• Fotocòpia del Llibre de Família o document acreditatiu per part dels tutors legals de l’infant o jove beneficiari de l’ajut econòmic.

• Fotocòpia de la inscripció al Campus Talent FBIB 2020.

• Fotocòpia del DNI del jugador/a.

PROCEDIMENT I TERMINI:

• Totes aquelles famílies que vulguin sol·licitar un ajut ho podran fer mitjançant un formulari via telemàtica de la pàgina web de la FBIB específicament per a aquest tràmit a l’àrea de la Fundació 1935.

• Aquest formulari s´haurà d'enviar conjuntament amb la documentació acreditativa sol·licitada entre el 15 de maig i 15 de juny de 2020.

• La comissió de valoració assignada per la Fundació FEBIB 1935 s’encarregarà del procés de selecció de sol·licituds per a assolir els ajuts econòmics que pertoquin.

IMPORT DE L’AJUT ECONÒMIC SOL·LICITAT:

• S’establirà un import únic de 250 euros per a unitat familiar. Hi haurà un màxim de 12 ajudes concedides per la comissió de valoració assignada per la Fundació FEBIB 1935 encarregada del procés de selecció de sol·licituds per a assolir ajudes econòmiques. En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. El pagament es realitzarà mitjançant una transferència al compte bancari del club al qual pertany el/la sol·licitant.

RESOLUCIÓ:

• La resolució es donarà a conèixer a la pàgina web de la FBIB mitjançant la publicació del DNI del sol·licitant abans del 30 de juny de 2020. Sinó es compleix amb els requisits, els procediments i terminis establerts no es concedirà la totalitat dels ajuts prevists.

Per qualsevol dubte vos podeu posar en contacte per mail a: fundacio1935@fbib.es

ATENCIÓ: A l’hora d’omplir el formulari, es obligatori respondre els camps on apareix l’asterisc (*).

_______________________________________________________________________________________

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ A CLUBS FEDERATS (MODALITAT A)

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ A ÀRBITRES I ENTRENADORS (MODALITAT B)

img

Segueix-nos a Twitter

Fes-te fan a Facebook