MANTENIMIENTO
23/08/2014
Buscar      RSS

AJUDA ALS CLUBS AMB EQUIPS NACIONALS
(20/08/2014)

Els informem que avui dia 31 de juliol s’ha publicat al BOIB la resolució del Conseller de Turisme i Esports per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d’esports individuals i col•lectius que participin en
competicions de categoria nacional durant la temporada 2014/2015 i que promocionin les Illes Balears.

Les bases de la convocatòria es poden trobar a:
• La secció III del BOIB Núm. 103 – 31 de juliol de 2014
http://goo.gl/CbqUng
I els documents necessaris per presentar la sol•licitud a:
• La web de la Direcció General d’Esports
http://esports.caib.es
• La web de la Fundació per a l’Esport Balear
http://fundacioesportbalear.es
El darrer dia per presentar les sol•licituds és el:
divendres 5 de setembre 2014

Altres aspectes destacables de la convocatòria:
1. L’òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció General d’Esports i les sol•licituds han d’anar adreçades a la Direcció General d’Esports de la Conselleria de Turisme i Esports.
2. S’ha de presentar una sol•licitud per a cadascun dels equips que compleixin els requisits.
3. Els terminis de presentació de la sol•licitud i la justificació són inflexibles pel que no complir amb els mateixos implicarà quedar fora dels ajuts.
4. Un dels documents que heu d’adjuntar a la sol•licitud és un projecte on s’indiqui entre altres, un pressupost d’ingressos i despeses derivats de la competició (annex 3). En aquest pressupost només s'hauran d'introduir les despeses subvencionables del projecte. En el moment de justificar la subvenció, s’haurà de justificar el 100% del pressupost presentat i en cas de no fer-ho, es revocarà tot o part de l’ajut atorgat.
5. Al formulari de sol•licitud se vos demana l’import del projecte a justificar i l’import sol•licitat. L’import del projecte es correspon amb el sumatori de les despeses del pressupost presentat i l’import sol•licitat és la quantitat màxima que vos agradaria rebre, pel que si posau una quantitat inferior a l’atorgada, se vos concedirà la sol•licitada. A més, aquest import sol•licitat es correspon amb l'ingrés del pressupost (annex 3) corresponen a la subvenció de la Direcció General d'Esports.
6. L'aprovació de l'ajuda dependrà del compliment dels requisits indicats a les bases.
7. Es important que no feu el lliurament de cap justificant de pagament, ja que el termini de presentació de la justificació de la subvenció és posterior a concessió de la mateixa.
8. NOVETAT IMPORTANT: en aquesta convocatòria el lliurament dels justificants es realitzarà en dos períodes:
o Despeses de la temporada 2014 – 2015 realitzades en el període comprès entre l’1 de juliol de 2014 i el 31 de desembre de 2014, ambdós inclosos, el període de justificació serà el compres entre el 2 de gener i el 16 de gener de 2015, ambdós inclosos.
o Despeses de la temporada 2014 – 2015 realitzades en el període comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de juliol de 2015, ambdós inclosos, el període de justificació serà el compres entre el 15 de juny i el 14 d’agost de 2015, ambdós inclosos.


Documentos informativos

BOIB CONVOCATORIA AJUDA CLUBS [250 KB] [Descargar]


 

CONVOCATÒRIA INSCRIPCIÓ PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS AL 1RN ENTRENADOR BÀSQUET
(21/08/2014)

Resolució del director general de Planificació, lnfraestructures Educatives i
Recursos Humans, de 18 de juliol de 2014, per la qual es regulen i es convoquen
les proves d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de nivel! 1 de grau mitjà de Bàsquet, a l'illa de Mallorca (IES CTEIB) i a l'illa d'Eïvissa (IES ALGARB).

 

Aquesta Resolució es concreta en els següents annexes, inclosos en els dos BOIB adjunts:

 

a) L'annex 1 inclou les instruccions generals de les proves.
b) L'annex 2 inclou  el  model  d'inscripció  a les proves específiques.
c) L'annex 3 inclou  el  model  de  declaració  jurada  que  han  de  lliurar  els inscrits.
d) L'annex 4 detalla els calendaris de les actuacions corresponents a aquestes proves d'accés de caràcter específic
.EL TERMINI PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ ÉS FINS EL 12 DE SETEMBRE.Documentos informativos

BOIB PROVES 1RN ACCES IES CTEIB [214 KB] [Descargar]
BOIB PROVES 1RN ACCES IES ALGARB [211 KB] [Descargar]


 

CURS INICIACIÓ SETEMBRE 2014
(22/08/2014)

PROPER CURS D'INICIACIÓ

POLLENÇA - POLIESPORTIU DE POLLENÇA

DEL 8 AL 22 DE SETEMBRE 2014

HORARI:
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 18h. A 22h.
DISSABTES DE 10h. A 14h.


PER SOL·LICITAR INFORMACIÓ CAL ENVIAR UN CORREU A: comite.tecnico@fbib-basket.com

*cal tenir mínim 4rt d'eso per poder inscriure's! 

Igualment us informem que les places són limitades. Les inscripcions es faran per ordre d'arribada a la FBIB.

Una vegada s'arribi al màxim d'alumnes permès, s'obrirà una llista d'espera en rigurós ordre de demanda.

La FBIB es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s'arriba al mínim d'alumnes. 

Projecte de llei mecenatge esportiu
(20/08/2014)

l’Esborrany d’avantprojecte de llei pel qual es regula el mecenatge esportiu i els seus incentius fiscals a la Comunitat Autònoma de les Illes BalearsDocumentos informativos

Avantprojecte de llei [4184 KB] [Descargar]


 

Sucesos
(20/08/2014)

Comunicamos que nuestro amigo, compañero, y ex-redactor de baloncesto del Diario de Mallorca Bartolomé Garcías, se recupera favorablemente de un accidente de tráfico que tuvo hace un par de días.
El Baloncesto Balear le desea una pronta recuperación. 

Adiós a un compañero
(20/08/2014)

En la noche de ayer, falleció en un accidente de circulación nuestro amigo y compañero del comité de árbitros, don Julen Guerrero.

Damos el pésame a su familia y amigos.

 

Descanse en Paz.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Desde la familia del Club Baloncesto Calvià queremos transmitir nuestro más sincero pésame a la Federación Balear de Baloncesto y al Colectivo Arbitral por el fallecimiento de Julen Guerrero.

Desde el Club sentimos esta gran pérdida de un árbitro y mejor persona a la que apreciábamos especialmente.

Siempre estará en nuestro recuerdo.

Descanse en paz

 

__________________________________________________________________________________________

 

El Sa Pobla Bàsquet Club vol fer arribar el condol per la pèrdua de l'àrbitre, i gran persona, Julen Guerrero. És una llàstima  haver d'apreciar i recordar algunes persones només quan passen desgràcies d'aquests tipus. Salut i molta de força en aquests moments.

 

Rafel Crespí

President Sa Pobla Bàsquet Club
 

El Comité Balear de Árbitros está de luto

 
 
"Julen" nuestro Julen, JUAN JOSÉ GUERRERO LÓPEZ, falleció ayer por la noche en  un accidente de circulación de moto cuando regresaba a su casa.
Se nos ha ido alguien muy querido por todos, buen compañero, un gran árbitro y mejor persona al que echaremos mucho de menos. Que descanse en paz. (J.M.)
 
Funeral viernes 22 a las 19:30 en la parroquia Mare de Deu de Montserrat (en la calle Virgen de Montserrat nº 54), Palma (cerca del Colegio Sant Josep Obrer)


 

SEGURO DEPORTIVO 2014/2015

EN EL DIA DE HOY ( 1-8-14) HA FINALIZADO EL SEGURO DEPORTIVO DE LA EMPRESA MAPFRE (FEDERADOS)

ESTAMOS INTENTANDO CONTRATAR OTRO SEGURO. 

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN 2014/2015
(07/07/2014)

FECHAS Y HORAS MÁXIMAS DE INSCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS AUTONÓMICAS TEMP. 2014/2015

 • 1ª AUTONÓMICA MASCULINA del 19 al 22 de agosto hasta las 21:00h.
 • 1ª AUTONÓMICA FEMENINA del 19 al 22 de agosto hasta las 21:00h.
 • 2ª AUTONÓMICA MASCULINA del 19 al 22 de agosto hasta las 21:00h.
 • 2ª AUTONÓMICA FEMENINA del 19 al 22 de agosto hasta las 21:00h.
 • JÚNIOR MASCULINO del 19 al 22 de agosto hasta las 21:00h.
 • JÚNIOR FEMENINO del 19 al 22 de agosto hasta las 21:00h.


*EL PLAZO DE ENTREGA PARA LAS LICENCIAS DE LAS CATEGORÍAS FEDERADAS (DE EBA A JÚNIOR), SERÁ DEL 2 AL 12 DE SEPTIEMBRE.

 

 

 

 • CADETE MASCULINO GRUPO A - B hasta día 9 de septiembre a las 21:00h.
 • CADETE FEMENINO GRUPO A - B hasta día 9 de septiembre a las 21:00h.
 • INFANTIL MASCULINO GRUPO A - B hasta día 9 de septiembre a las 21:00h.
 • INFANTIL FEMENINO GRUPO A - B hasta día 9 de septiembre a las 21:00h.
 • MINI MASCULINO GRUPO A - B hasta día 9 de septiembre a las 21:00h.
 • MINI FEMENINO GRUPO A - B hasta día 9 de septiembre a las 21:00h.
 • INICIACIÓN a partir del 10 de septiembre. 


*IMPORTANTE:

LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ EN TODAS LAS DELEGACIONES INSULARES EL MISMO DÍA Y HORA

 

 Documentos informativos

FECHAS INSCRIPCIONES 2014-2015 [81 KB] [Descargar]


 

SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES TEMPORADA 2014 - 2015
(19/08/2014)

SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES PER A ENTRENADORS, DIRECTORS ESPORTIUS, DELEGAT DE CAMP, ASSISTENTS, JUGADORS FEDERATS I JUGADORS ESCOLARS.

 

RECORDEU QUE LES SOL·LICITUTS DELS JUGADORS HAN D'ANAR FIRMADES I SEGELLADES PEL METGE.

 

TOTS ELS JUGADORS, ENTRENADORS I DELEGATS HAURÀN D'OMPLIR LA FITXA D'INSCRIPCIÓ AMB TOTES LES SEVES DADES.

SERÀ NECESSARI QUE ELS JUGADORS ESCOLARS PORTIN FOTOCOPIA DEL DNI. IMPORTANT:
 EL JUGADORS, ENTRENADORS I ASSISTENTS NOUS, HAURÀN DE DUR OBLIGATORIAMENT LA FITXA D'INSCRIPCIÓ, 1 FOTO DE TAMANY CARNET I FOTOCÒPIA DEL DNI.

 

 

 

ELS JUGADORS ESTRANGERS HAURAN DE DUR FOTOCÒPIA DEL PASSAPORT O PERMÍS DE RESIDÈNCIA I LA "SOLICITUD DE TRANSFER" (juntament amb tota la documentació corresponent).Documentos informativos

SOL·LICITUD DE LLICENCIA DE ENTRENADOR I DIRECTOR TECNIC 2014/2015 [297 KB] [Descargar]
SOL·LICITUD DE LLICENCIA DELEGAT DE CAMP 2014/2015 [212 KB] [Descargar]
SOL·LICITUD DE LLICENCIA D'ASSISTENT 2014/2015 [287 KB] [Descargar]
SOL·LICITUD DE LLICENCIA JUGADOR FEDERAT 2014/2015 [299 KB] [Descargar]
AUTORITZACIO PATERNA JUGADORS FEDERATS MENORS D'EDAT [85 KB] [Descargar]
SOL·LICITUD DE LLICENCIA JUGADOR ESCOLAR 2014/2015 [378 KB] [Descargar]


 

IMPRESOS INSCRIPCIONS CLUBS BALEARS TEMPORADA 2014 - 2015

TOTS ELS IMPRESOS D'INSCRIPCIÓ S'HAN D'ENTREGAR A LA FBIB I DELEGACIONS, TOTALMENT COMPLIMENTATS, SIGNATS I SEGELLATS.

 Documentos informativos

FITXA BALEAR DE CLUB 2014/2015 [97 KB] [Descargar]
FITXA DE CORRESPONDENCIA 2014/2015 [39 KB] [Descargar]
FULL INSCRIPCIO D'EQUIP 2014/2015 [117 KB] [Descargar]
CARACTERISTIQUES DEL CAMP DE JOC [94 KB] [Descargar]


 

NÚMEROS DE CUENTA SEGURO DEPORTIVO FEDERADO - ASISA

SEGUROS DEPORTIVOS FEDERADOS


DELEGACIÓN DE MALLORCA: ES17 0487 2019 31 2000005888

DELEGACIÓN DE MENORCA: ES35 0487 2084 11 2000004943

DELEGACIÓN IBIZA Y FORMENTERA: ES24 0487 2028 68 2000010095 

SOL·LICITUD DE TRANSFER - (JUGADORS ESTRANGERS MAJORS D'EDAT)Documentos informativos

TRANSFER [209 KB] [Descargar]


 

NÚMEROS DE CUENTA SEGURO DEPORTIVO ESCOLAR - PREBAL

SEGUROS DEPORTIVOS-ESCOLARES (PREBAL)


DELEGACIÓN DE MALLORCA: ES77 0487 2019 31 2000008494

DELEGACIÓN DE MENORCA: ES20 0487 2084 11 2000008502

DELEGACIÓN IBIZA Y FORMENTERA: ES24 0487 2028 68 2000010095 

NÚMEROS DE CUENTA INSCRIPCIONES DE CLUB Y DE EQUIPOS

DELEGACIÓN DE MALLORCA: ES37 0487 2019 392000005524

DELEGACIÓN DE MENORCA: ES35 0487 2084 112000004943

DELEGACIÓN DE IBIZA- FORMENTERA: ES24 0487 2028 682000010095

EQUIPOS NACIONALES: ES40 0487 2019 31 2000005474 

DOCUMENTACION QUE DEBERAN ACOMPAÑAR LOS JUGADORES EXTRANJEROS MENORES DE EDAD

 

JUGADORES EXTRANJEROS CON PRIMER REGISTRO EN ESPAÑA:

  

Formularios y documentos que deben entregar debidamente rellenados junto con la petición de licencia, los jugadores extranjeros menores de edad.

 

TODOS LOS JUGADORES:

1.- Formulario documentación primer registro (documento adjunto a esta noticia)

2.- Copia del pasaporte del jugador.

3.- Certificado que acredite la escolarización del menor.

4.- Modelo de Declaración Jurada, firmada por el jugador y por uno de los padres. (documento adjunto a esta noticia)

5.- Certificado de empadronamiento en el que conste la fecha de alta en España.

 

*IMPORTANTE:

 

ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN ANTERIOR, DEBERÁN AÑADIR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN LOS JUGADORES DEL CONTINENTE AFRICANO (INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD), Y LOS JUGADORES DE CUALQUIER NACIONALIDAD DE EDADES ENTRE LOS 15 Y 17 AÑOS:

 

6.- Declaración de disponibilidad para la Selección Nacional origen del jugador. (documento adjunto a esta noticia)

7.- Escrito de los padres expresando su consentimiento al transfer y explicando la siutación de jugador y los motivos por los que se ha desplazado a España.

8.- Permiso de residencia.

 

Informarles que no se tramitará ninguna licencia de jugadores extranjeros si no ha sido presentada toda la documentación que se les solicita.Documentos informativos

FORMULARIO DOCUMENTACION PRIMER REGISTRO DE JUGADORES EN ESPAÑA [221 KB] [Descargar]
FORMULARIO DE DOCUMENTACION PARA SPECIAL CASE [223 KB] [Descargar]
DECLARACION DISPONIBILIDAD SELECCION NACIONAL DE ORIGEN DEL JUGADOR [25 KB] [Descargar]
MODELO DECLARACION JURADA (SELF DECLARATION) [280 KB] [Descargar]


 

USO LOGO FBIB
(14/07/2014)

Informamos a todos los interesados que para hacer uso del Logo de la Federación para cualquier Campus u otra actividad, es requisito solicitarlo por correo electrónico a: fbib@fbib-basket.com especificando la actividad y todos los detalles necesarios. 

CB. Calvià - Presentación de Maties Cerdà

El CB. Calvià presenta a su nuevo entrenador Maties Cerdà, para la presente temporada.Documentos informativos

Nota de Prensa [124 KB] [Descargar]


 

CB. Calvià - Presentación Eloy Doce
(19/08/2014)

Presentación del entrenador Eloy Doce como nueva incorporación técnica para la presente temporada 2014/2015Documentos informativos

Nota de Prensa [90 KB] [Descargar]


 

CURSO FORMACIÓN ARBITRAL IBIZA 2014-2015
(18/08/2014)

CURSO FORMACIÓN ARBITRAL, EN IBIZA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2014.Documentos informativos

INFORMACIÓN [428 KB] [Descargar]


 

DEPORTISTAS DE BALEARES CONVOCADOS EN SELECCIONES NACIONALES TEMP. 2014-2015
(03/07/2014)Documentos informativos

Listado de convocados [204 KB] [Descargar]


 

Ayudando al baloncesto Balear y Nacional
(10/06/2014)

Resumen de los deportistas que han pasado por el programa de tecnificación del CTEIB, que han conseguido estar en las selecciones durante los últimos 12 años.Documentos informativos

Dossier [951 KB] [Descargar]


 

COPA DEL MUNDO DE BALONCESTO 2014

Información y venta de entradas y del "Paquete FanM2014":
-En cualquier oficina de Halconviajes.com 
-En el correo electrónico
entradas@mailer.entradas.com

Agencia Oficial de Viajes de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014.Enlaces relacionados

El mejor Baloncesto del mundo, en tus manos


 

LOS LUNES DEL PRESIDENTE
(19/08/2014)


EL LUNES DEL PRESIDENTE es la columna de opinión de D. José Luis Sáez Regalado, Presidente de la Federación Española de Baloncesto.

Haciendo clic AQUI podrán acceder a los post anteriores!Documentos informativos

ENTRADA 18/08/2014 [80 KB] [Descargar]


 

AVISO SEÑALIZACIONES PISTAS - Puntualizaciones a tener en cuenta

Para interés de los Clubes y Organismos de las Islas Baleares


A raíz de ciertas dudas y preguntas que nos han sido planteadas, especificamos lo siguiente:

1. La medida de la pista oficial es 28x15 m., obligatoria para encuentros oficiales FIBA y FEB y siempre bajo las directrices de las Bases de Competición para cada categoría.

2. 28x15 m. para las ligas FBIB en sus competiciones mayores hasta la categoría de 1ª División y para todas las categorías en las fases finales.

 

http://www.fbib-basket.com/documentos/Desp_4466.pdf

 

3. Para el resto de categorías serán válidas las medidas 26x14 m. siempre y cuando se respeten las medidas de las nuevas señalizaciones.

4. No se podrán celebrar encuentros oficiales en aquellas que no sea posible definir correctamente la línea de 3 puntos (6,75).

 

http://www.fbib-basket.com/documentos/Desp_5924 .pdf

 

5. Deberán ser eliminadas todas las líneas de las antiguas señalizaciones: Línea de 6,25 y área restringida (trapezoidal)


  

MODIFICACIÓ DE LES PISTES DE BÀSQUET

 

 Actualitzacions a 30 de març 2013

La propera temporada (2013-2014) entrarà

en vigor a l'àmbit de les Illes Balears la nova

normativa FIBA, inclòs MINI BÀSQUET

 

Per veure més el detalls entrau aquí

 

(avisar en cas de trancament de l'enllaç) webmaster@cbab.es

  


 
© FBIB 2007 | Aviso legal | Créditos | Contacto